Jan Tytgat

Jan Tytgat

Jan Tytgat és professor i director del departament de Toxicologia i Farmacologia de la U.C. Lovaina. Ha obtingut diferents premis, entre els quals destaquen el premi del Consell de Recerca (UC Lovaina) i el premi Dr. E. Delcroix (Institut Marí de Flandes).