Avís legal

En virtut de l’estipulat per l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s’informa les persones usuàries que el domini www.takatuka.cat pertany com a titular a:
Takatuka S.L.
C/ Junta de Comerç, 18, baixos
08001 Barcelona
N.I.F.: B-64877921
info@takatuka.cat
Societat Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona amb número de Tom 40526, Foli 6, Full B361171, Inscripció 3.

Condicions d’us

L’ús d’aquest web i dels continguts i serveis posats a disposició dels usuaris es regiran per les presents condicions. És per això que des de Takatuka S.L. us preguem que llegiu atentament aquestes condicions, ja que contenen tota la informació relativa als vostres drets i obligacions.
El mer accés al web fa que sigueu considerats «persona usuària» d’aquest, cosa que implica que accepteu expressament i de manera automàtica i voluntària les condicions vigents en cada moment. En cas que no desitgeu acceptar aquestes condicions, us recomanem que no continueu fent ús del web.
Takatuka S.L. es reserva el dret, en exclusiva i en qualsevol moment, de revisar les presents condicions amb l’objectiu d’introduir modificacions derivades de canvis legislatius o per decisions corporatives. Així mateix, es compromet a publicar i, per tant, a informar, de les variacions que puguin afectar les persones usuàries. Aquestes modificacions s’entendran acceptades quan l’usuari o usuària continuï fent ús del web.
Així mateix, Takatuka S.L. es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, l’estructura i el disseny del web, així com els seus serveis o continguts. Durant les tasques de modificació, reparació, actualització o millores podrà suspendre l’accés al web en els mateixos termes expressats en aquest mateix paràgraf.

Degut a les modificacions en el web descrites en el paràgraf anterior, es podria donar el cas que s’incloguin nous continguts o serveis que, a més d’estar subjectes a aquestes Condicions d’ús, també ho estiguin a condicions particulars o especials que ampliïn o substitueixin les presents. En el cas que hi hagi alguna discordança entre les condicions generals i les particulars, prevaldrà l’estipulat en les condicions particulars.

Obligacions i responsabilitats de les persones usuàries

Durant l’ús del present web, la persona usuària es compromet a no contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic, quedant prohibit el seu ús amb finalitats il·lícites, enganyoses, malintencionades o lesives per a Takatuka S.L. o per a terceres persones. Per tant, l’ús del web ha de ser adequat i correcte, abstenint-se la persona usuària de realitzar conductes nocives per a la imatge, interessos i/o drets de Takatuka S.L. i/o terceres persones, o que puguin danyar, inutilitzar o sobrecarregar el web. Així mateix, haurà d’abstenir-se d’accedir, utilitzar i/o manipular les dades de Takatuka S.L.

La persona usuària es compromet a facilitar informació veraç a través de les comunicacions amb Takatuka S.L., constituint-se com a única responsable dels danys o perjudicis que pogués causar aquesta informació, per ser inexacta o falsa, tant a Takatuka S.L. com a terceres persones.

Takatuka S.L. adopta les mesures de seguretat raonablement adequades per a detectar l’existència de virus. No obstant això, s’ha de tenir en compte que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics no són enterament fiables, per la qual cosa Takatuka S.L. no pot garantir la no existència de virus o altres elements que puguin incidir en els sistemes informàtics, documents i/o fitxers de l’usuari o usuària. Preguem a les persones usuàries que s’abstinguin d’introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o sistemes físics o lògics que puguin provocar danys a Takatuka S.L. o a terceres persones.

Takatuka S.L. es reserva el dret d’emprendre les accions legals necessàries en defensa dels seus interessos o de suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accessibilitat al web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

Permís per a reproduir fotografies i il·lustracions

No sempre som propietaris del copyright de les fotografies i il·lustracions que publiquem en els nostres llibres: únicament som propietaris dels drets de l’edició. Si teniu interès en reproduir una fotografia o una il·lustració d’un dels nostres llibres, poseu-vos en contacte amb info@takatuka.cat

Permís per a la reproducció de textos

Si desitgeu citar o reproduir algun text que apareix publicat en un dels nostres llibres, poseu-vos en contacte amb info@takatuka.cat

Takatuka no es fa responsable de les deficiències del servei del seu proveïdor de serveis, ni de les xarxes de comunicació, ni dels problemes resultants del mal funcionament o ús de versions no optimitzades de qualsevol tipus de navegador, així com de les deficiències derivades d’interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, explosions, inundacions, actes i omissions del govern i, en general, tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

Tant l’accés al web com l’ús que algú pugui fer de la informació en ell contingut és d’exclusiva responsabilitat de qui el realitza. Per tant, Takatuka S.L. no es responsabilitza de les conseqüències que aquest ús o accés a la informació pugui ocasionar, i únicament procedirà a l’eliminació, al més aviat possible, dels continguts que pugin generar algun tipus de mal o perjudici, sempre que així es notifiqui o en tingui coneixement efectiu.

Takatuka S.L. no respondrà dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que es puguin ocasionar en el sistema informàtic de la persona usuària i/o en els fitxers o documents emmagatzemats en l’esmentat equip, quan tinguin origen en un virus provinent de l’ordinador de la persona usuària, en el mal funcionament del navegador o en l’ús de versions no actualitzades d’aquest, així com en avaries telefòniques, interferències, omissions o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic motivats per causes alienes a Takatuka S.L.